Les últimes hores en la vida de Jesús de Natzaret, el Crist, són també les més reveladores de la seua identitat. I van canviar la història p...